A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG WARM UP ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG MỘT GIỜ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH

MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG WARM UP ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG MỘT GIỜ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH .

Một tiết dạy - học ngoại ngữ thành công là một tiết học mà học sinh đều cùng tham gia sôi nổi, hợp tác với giáo viên. Cho dù bạn dạy tốt thế nào đi nữa, học sinh không hứng thú với việc học thì chưa thể coi đó là tiết dạy hay. Vậy, làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ ngay từ đầu tiết ? Một vài kinh nghiệm nhỏ tôi muốn chia sẽ cùng các bạn khi chuẩn bị phần "Warm - up" (khởi động).

Chúng ta đều biết rằng tâm lý của học sinh là hào hứng với cái mới, thích sự sáng tạo và thi đua lẫn nhau. Nếu giáo viên ngoại ngữ không kích thích sự sáng tạo, trí tò mò của học sinh, khó mà yêu cầu học sinh tham gia nhiệt tình vào lớp học. Thế nhưng, chúng ta nên chuẩn bị phần khởi động như thế nào cho hiệu quả chỉ trong vòng năm phút ? Vì vậy,với những technique tôi chia sẽ sau thường là những phần dễ áp dụng, dễ chuẩn bị và không mất nhiều thời gian ở lớp.

 •    1. Looking & guessing: Chuẩn bị 4 - 6 thẻ nhỏ, trên mỗi thễ được ghi một hoạt động. Yêu cầu một đại diện lên bảng lần lượt đọc thầm nội dung của thẻ và làm điệu bộ. Lớp đã được chia thành hai nhóm và 2 nhóm sẽ thi đua đoán xem bạn mình đang làm gì. Nhóm nào có nhiều đáp án đúng sẽ thắng. Với hoạt động này, tất cả học sinh sẽ phải tập trung chú ý bạn và vận dụng vốn từ của mình. Tập phản xạ của học sinh.
 •        2. Network: Cá nhân hoặc nhóm. Cho một chủ đề và yêu cầu học sinh liệt kê tất cả những từ/cụm từ liên quan đến đề tài đó. Cá nhân/nhóm có nhiều từ đúng nhất sẽ thắng. Hoạt động này dễ thực hiện và tất cả học sinh đều có thể tham gia.
 1. Guessing game - Who is he ?- What is it ?: Giáo viên chuẩn bị ba gợi ý để đọc cho cả lớp đoán đó là ai/cái gì. Sau mỗi gợi ý nên dừng lại xem có học sinh nào tìm ra đáp án.Lưu ý là gợi ý phải dễ hiểu đối với học sinh.
 2. Scrambled word : Viết một từ lên bảng không đúng theo ký tự của nó và không có nghĩa, yêu cầu học sinh làm theo nhóm sắp xếp lại từ cho đúng nghĩa. Ôn luyện từ vựng và tập phản xạ học sinh.

5. Word rid: Chia lớp thành hai nhóm, chuẩn bị bảng phụ. Viết một số từ theo hàng ngang được dấu kín. Đọc gợi ý theo sự lựa chọn của học sinh để học sinh đoán chính xác từ đó. Từ khóa sẽ là từ hàng dọc và là chủ đề của phần sắp được học. Nhóm nào nói được từ khóa sẽ được gấp đôi số điểm.

         6. Lucky number: Tương tự như "Word rid", nhưng sẽ có một số ô chữ là "Lucky number" (số may mắn), học sinh sẽ không trả lời mà vẫn có điểm. Trò này rất được học sinh yêu thích vì các em luôn mong muốn mình được may mắn.

7. Who am I ?: Chuẩn bị một thẻ nhỏ có ghi tên một loài động vật. Chia lớp thành hai nhóm và có hai đại diện. Đính một thẻ vào lưng của người đại diện và cho phép họ đi quanh nhóm hỏi những câu hỏi khác nhau để nhận diện mình là ai. Lưu ý là chỉ sử dụng "Yes - No questions" cho các bạn trả lời "Yes" hoặc "No". Đại diện nhóm nào biết mình là ai trước sẽ thắng. Áp dụng cho những bài học có liên quan đến động vật.

 1. Name the things: Chia lớp thành hai nhóm. Giáo viên chuẩn bị một số vật thật theo nội dung bài, lưu ý những vật dễ đoán khi chạm vào mà không nhìn. Để vào túi nhỏ và cử đại diện hai nhóm lên miêu tả để các bạn đoán sau khi đã sờ vào vật. nhóm nào đoán được nhiều đồ đúng hơn sẽ thắng. Nên áp dụng cho lớp học khá.

9. Chatting: Giáo viên chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài và học sinh trả lời tự do, không nên bình luận đúng/sai - từ đó dẫn vào bài mới. Phần này tạo tâm thế cho học sinh đoán được nội dung bài mới.

10. Word square: Giáo viên chuẩn bị bảng phụ trên đó có nhiều ký tự trong ô vuông, chỉ có một số từ nhất định có nghĩa. Yêu cầu học sinh tìm. Vẫn chia lớp thành nhóm và nhóm nào tìm được nhiều từ đúng và nhanh hơn sẽ thắng. Tùy theo trình độ của học sinh để giáo viên yêu cầu tìm từ dễ hay khó.

Một tiết dạy - học ngoại ngữ thành công là một tiết học mà học sinh đều cùng tham gia sôi nổi, hợp tác với giáo viên. Cho dù bạn dạy tốt thế nào đi nữa, học sinh không hứng thú với việc học thì chưa thể coi đó là tiết dạy hay. Vậy, làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ ngay từ đầu tiết ? Một vài kinh nghiệm nhỏ tôi muốn chia sẽ cùng các bạn khi chuẩn bị phần "Warm - up" (khởi động).

Chúng ta đều biết rằng tâm lý của học sinh là hào hứng với cái mới, thích sự sáng tạo và thi đua lẫn nhau. Nếu giáo viên ngoại ngữ không kích thích sự sáng tạo, trí tò mò của học sinh, khó mà yêu cầu học sinh tham gia nhiệt tình vào lớp học. Thế nhưng, chúng ta nên chuẩn bị phần khởi động như thế nào cho hiệu quả chỉ trong vòng năm phút ? Vì vậy,với những technique tôi chia sẽ sau thường là những phần dễ áp dụng, dễ chuẩn bị và không mất nhiều thời gian ở lớp.

 •    1. Looking & guessing: Chuẩn bị 4 - 6 thẻ nhỏ, trên mỗi thễ được ghi một hoạt động. Yêu cầu một đại diện lên bảng lần lượt đọc thầm nội dung của thẻ và làm điệu bộ. Lớp đã được chia thành hai nhóm và 2 nhóm sẽ thi đua đoán xem bạn mình đang làm gì. Nhóm nào có nhiều đáp án đúng sẽ thắng. Với hoạt động này, tất cả học sinh sẽ phải tập trung chú ý bạn và vận dụng vốn từ của mình. Tập phản xạ của học sinh.
 •        2. Network: Cá nhân hoặc nhóm. Cho một chủ đề và yêu cầu học sinh liệt kê tất cả những từ/cụm từ liên quan đến đề tài đó. Cá nhân/nhóm có nhiều từ đúng nhất sẽ thắng. Hoạt động này dễ thực hiện và tất cả học sinh đều có thể tham gia.
 1. Guessing game - Who is he ?- What is it ?: Giáo viên chuẩn bị ba gợi ý để đọc cho cả lớp đoán đó là ai/cái gì. Sau mỗi gợi ý nên dừng lại xem có học sinh nào tìm ra đáp án.Lưu ý là gợi ý phải dễ hiểu đối với học sinh.
 2. Scrambled word : Viết một từ lên bảng không đúng theo ký tự của nó và không có nghĩa, yêu cầu học sinh làm theo nhóm sắp xếp lại từ cho đúng nghĩa. Ôn luyện từ vựng và tập phản xạ học sinh.

5. Word rid: Chia lớp thành hai nhóm, chuẩn bị bảng phụ. Viết một số từ theo hàng ngang được dấu kín. Đọc gợi ý theo sự lựa chọn của học sinh để học sinh đoán chính xác từ đó. Từ khóa sẽ là từ hàng dọc và là chủ đề của phần sắp được học. Nhóm nào nói được từ khóa sẽ được gấp đôi số điểm.

         6. Lucky number: Tương tự như "Word rid", nhưng sẽ có một số ô chữ là "Lucky number" (số may mắn), học sinh sẽ không trả lời mà vẫn có điểm. Trò này rất được học sinh yêu thích vì các em luôn mong muốn mình được may mắn.

7. Who am I ?: Chuẩn bị một thẻ nhỏ có ghi tên một loài động vật. Chia lớp thành hai nhóm và có hai đại diện. Đính một thẻ vào lưng của người đại diện và cho phép họ đi quanh nhóm hỏi những câu hỏi khác nhau để nhận diện mình là ai. Lưu ý là chỉ sử dụng "Yes - No questions" cho các bạn trả lời "Yes" hoặc "No". Đại diện nhóm nào biết mình là ai trước sẽ thắng. Áp dụng cho những bài học có liên quan đến động vật.

 1. Name the things: Chia lớp thành hai nhóm. Giáo viên chuẩn bị một số vật thật theo nội dung bài, lưu ý những vật dễ đoán khi chạm vào mà không nhìn. Để vào túi nhỏ và cử đại diện hai nhóm lên miêu tả để các bạn đoán sau khi đã sờ vào vật. nhóm nào đoán được nhiều đồ đúng hơn sẽ thắng. Nên áp dụng cho lớp học khá.

9. Chatting: Giáo viên chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài và học sinh trả lời tự do, không nên bình luận đúng/sai - từ đó dẫn vào bài mới. Phần này tạo tâm thế cho học sinh đoán được nội dung bài mới.

10. Word square: Giáo viên chuẩn bị bảng phụ trên đó có nhiều ký tự trong ô vuông, chỉ có một số từ nhất định có nghĩa. Yêu cầu học sinh tìm. Vẫn chia lớp thành nhóm và nhóm nào tìm được nhiều từ đúng và nhanh hơn sẽ thắng. Tùy theo trình độ của học sinh để giáo viên yêu cầu tìm từ dễ hay khó.

Một tiết dạy - học ngoại ngữ thành công là một tiết học mà học sinh đều cùng tham gia sôi nổi, hợp tác với giáo viên. Cho dù bạn dạy tốt thế nào đi nữa, học sinh không hứng thú với việc học thì chưa thể coi đó là tiết dạy hay. Vậy, làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ ngay từ đầu tiết ? Một vài kinh nghiệm nhỏ tôi muốn chia sẽ cùng các bạn khi chuẩn bị phần "Warm - up" (khởi động).

Chúng ta đều biết rằng tâm lý của học sinh là hào hứng với cái mới, thích sự sáng tạo và thi đua lẫn nhau. Nếu giáo viên ngoại ngữ không kích thích sự sáng tạo, trí tò mò của học sinh, khó mà yêu cầu học sinh tham gia nhiệt tình vào lớp học. Thế nhưng, chúng ta nên chuẩn bị phần khởi động như thế nào cho hiệu quả chỉ trong vòng năm phút ? Vì vậy,với những technique tôi chia sẽ sau thường là những phần dễ áp dụng, dễ chuẩn bị và không mất nhiều thời gian ở lớp.

 •    1. Looking & guessing: Chuẩn bị 4 - 6 thẻ nhỏ, trên mỗi thễ được ghi một hoạt động. Yêu cầu một đại diện lên bảng lần lượt đọc thầm nội dung của thẻ và làm điệu bộ. Lớp đã được chia thành hai nhóm và 2 nhóm sẽ thi đua đoán xem bạn mình đang làm gì. Nhóm nào có nhiều đáp án đúng sẽ thắng. Với hoạt động này, tất cả học sinh sẽ phải tập trung chú ý bạn và vận dụng vốn từ của mình. Tập phản xạ của học sinh.
 •        2. Network: Cá nhân hoặc nhóm. Cho một chủ đề và yêu cầu học sinh liệt kê tất cả những từ/cụm từ liên quan đến đề tài đó. Cá nhân/nhóm có nhiều từ đúng nhất sẽ thắng. Hoạt động này dễ thực hiện và tất cả học sinh đều có thể tham gia.
 1. Guessing game - Who is he ?- What is it ?: Giáo viên chuẩn bị ba gợi ý để đọc cho cả lớp đoán đó là ai/cái gì. Sau mỗi gợi ý nên dừng lại xem có học sinh nào tìm ra đáp án.Lưu ý là gợi ý phải dễ hiểu đối với học sinh.
 2. Scrambled word : Viết một từ lên bảng không đúng theo ký tự của nó và không có nghĩa, yêu cầu học sinh làm theo nhóm sắp xếp lại từ cho đúng nghĩa. Ôn luyện từ vựng và tập phản xạ học sinh.

5. Word rid: Chia lớp thành hai nhóm, chuẩn bị bảng phụ. Viết một số từ theo hàng ngang được dấu kín. Đọc gợi ý theo sự lựa chọn của học sinh để học sinh đoán chính xác từ đó. Từ khóa sẽ là từ hàng dọc và là chủ đề của phần sắp được học. Nhóm nào nói được từ khóa sẽ được gấp đôi số điểm.

         6. Lucky number: Tương tự như "Word rid", nhưng sẽ có một số ô chữ là "Lucky number" (số may mắn), học sinh sẽ không trả lời mà vẫn có điểm. Trò này rất được học sinh yêu thích vì các em luôn mong muốn mình được may mắn.

7. Who am I ?: Chuẩn bị một thẻ nhỏ có ghi tên một loài động vật. Chia lớp thành hai nhóm và có hai đại diện. Đính một thẻ vào lưng của người đại diện và cho phép họ đi quanh nhóm hỏi những câu hỏi khác nhau để nhận diện mình là ai. Lưu ý là chỉ sử dụng "Yes - No questions" cho các bạn trả lời "Yes" hoặc "No". Đại diện nhóm nào biết mình là ai trước sẽ thắng. Áp dụng cho những bài học có liên quan đến động vật.

 1. Name the things: Chia lớp thành hai nhóm. Giáo viên chuẩn bị một số vật thật theo nội dung bài, lưu ý những vật dễ đoán khi chạm vào mà không nhìn. Để vào túi nhỏ và cử đại diện hai nhóm lên miêu tả để các bạn đoán sau khi đã sờ vào vật. nhóm nào đoán được nhiều đồ đúng hơn sẽ thắng. Nên áp dụng cho lớp học khá.

9. Chatting: Giáo viên chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài và học sinh trả lời tự do, không nên bình luận đúng/sai - từ đó dẫn vào bài mới. Phần này tạo tâm thế cho học sinh đoán được nội dung bài mới.

10. Word square: Giáo viên chuẩn bị bảng phụ trên đó có nhiều ký tự trong ô vuông, chỉ có một số từ nhất định có nghĩa. Yêu cầu học sinh tìm. Vẫn chia lớp thành nhóm và nhóm nào tìm được nhiều từ đúng và nhanh hơn sẽ thắng. Tùy theo trình độ của học sinh để giáo viên yêu cầu tìm từ dễ hay khó.

Một tiết dạy - học ngoại ngữ thành công là một tiết học mà học sinh đều cùng tham gia sôi nổi, hợp tác với giáo viên. Cho dù bạn dạy tốt thế nào đi nữa, học sinh không hứng thú với việc học thì chưa thể coi đó là tiết dạy hay. Vậy, làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ ngay từ đầu tiết ? Một vài kinh nghiệm nhỏ tôi muốn chia sẽ cùng các bạn khi chuẩn bị phần "Warm - up" (khởi động).

Chúng ta đều biết rằng tâm lý của học sinh là hào hứng với cái mới, thích sự sáng tạo và thi đua lẫn nhau. Nếu giáo viên ngoại ngữ không kích thích sự sáng tạo, trí tò mò của học sinh, khó mà yêu cầu học sinh tham gia nhiệt tình vào lớp học. Thế nhưng, chúng ta nên chuẩn bị phần khởi động như thế nào cho hiệu quả chỉ trong vòng năm phút ? Vì vậy,với những technique tôi chia sẽ sau thường là những phần dễ áp dụng, dễ chuẩn bị và không mất nhiều thời gian ở lớp.

 •    1. Looking & guessing: Chuẩn bị 4 - 6 thẻ nhỏ, trên mỗi thễ được ghi một hoạt động. Yêu cầu một đại diện lên bảng lần lượt đọc thầm nội dung của thẻ và làm điệu bộ. Lớp đã được chia thành hai nhóm và 2 nhóm sẽ thi đua đoán xem bạn mình đang làm gì. Nhóm nào có nhiều đáp án đúng sẽ thắng. Với hoạt động này, tất cả học sinh sẽ phải tập trung chú ý bạn và vận dụng vốn từ của mình. Tập phản xạ của học sinh.
 •        2. Network: Cá nhân hoặc nhóm. Cho một chủ đề và yêu cầu học sinh liệt kê tất cả những từ/cụm từ liên quan đến đề tài đó. Cá nhân/nhóm có nhiều từ đúng nhất sẽ thắng. Hoạt động này dễ thực hiện và tất cả học sinh đều có thể tham gia.
 1. Guessing game - Who is he ?- What is it ?: Giáo viên chuẩn bị ba gợi ý để đọc cho cả lớp đoán đó là ai/cái gì. Sau mỗi gợi ý nên dừng lại xem có học sinh nào tìm ra đáp án.Lưu ý là gợi ý phải dễ hiểu đối với học sinh.
 2. Scrambled word : Viết một từ lên bảng không đúng theo ký tự của nó và không có nghĩa, yêu cầu học sinh làm theo nhóm sắp xếp lại từ cho đúng nghĩa. Ôn luyện từ vựng và tập phản xạ học sinh.

5. Word rid: Chia lớp thành hai nhóm, chuẩn bị bảng phụ. Viết một số từ theo hàng ngang được dấu kín. Đọc gợi ý theo sự lựa chọn của học sinh để học sinh đoán chính xác từ đó. Từ khóa sẽ là từ hàng dọc và là chủ đề của phần sắp được học. Nhóm nào nói được từ khóa sẽ được gấp đôi số điểm.

         6. Lucky number: Tương tự như "Word rid", nhưng sẽ có một số ô chữ là "Lucky number" (số may mắn), học sinh sẽ không trả lời mà vẫn có điểm. Trò này rất được học sinh yêu thích vì các em luôn mong muốn mình được may mắn.

7. Who am I ?: Chuẩn bị một thẻ nhỏ có ghi tên một loài động vật. Chia lớp thành hai nhóm và có hai đại diện. Đính một thẻ vào lưng của người đại diện và cho phép họ đi quanh nhóm hỏi những câu hỏi khác nhau để nhận diện mình là ai. Lưu ý là chỉ sử dụng "Yes - No questions" cho các bạn trả lời "Yes" hoặc "No". Đại diện nhóm nào biết mình là ai trước sẽ thắng. Áp dụng cho những bài học có liên quan đến động vật.

 1. Name the things: Chia lớp thành hai nhóm. Giáo viên chuẩn bị một số vật thật theo nội dung bài, lưu ý những vật dễ đoán khi chạm vào mà không nhìn. Để vào túi nhỏ và cử đại diện hai nhóm lên miêu tả để các bạn đoán sau khi đã sờ vào vật. nhóm nào đoán được nhiều đồ đúng hơn sẽ thắng. Nên áp dụng cho lớp học khá.

9. Chatting: Giáo viên chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài và học sinh trả lời tự do, không nên bình luận đúng/sai - từ đó dẫn vào bài mới. Phần này tạo tâm thế cho học sinh đoán được nội dung bài mới.

10. Word square: Giáo viên chuẩn bị bảng phụ trên đó có nhiều ký tự trong ô vuông, chỉ có một số từ nhất định có nghĩa. Yêu cầu học sinh tìm. Vẫn chia lớp thành nhóm và nhóm nào tìm được nhiều từ đúng và nhanh hơn sẽ thắng. Tùy theo trình độ của học sinh để giáo viên yêu cầu tìm từ dễ hay khó.

 Tác giả: Phan Thị Quyên


Tác giả: Phan Thị Quyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết